Tag Archives: Hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp

Hồ sơ thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cần giấy tờ gì?

Hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp Nghệ An

Hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp Nghệ An Quy định Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Sở tư pháp và Trung tâm quản lý LLTP Quốc Gia cấp. Nó có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án […]

0982532655