Tag Archives: lý lịch tư pháp có thời hạn

Lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu?

Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu

Lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu? Những câu hỏi thường gặp như: “Phiếu lý lịch tư pháp có thời hạn bao lâu?”, “Thời hạn giải quyết thủ tục cấp LLTP là mấy ngày?”, “Thời gian trả kết quả làm PLLTP là mấy ngày?”… theo quy định pháp luật.  Các thông tin sẽ […]

0982532655